Terms
  • Người sử dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải.
  • Chúng tôi sẽ tạm ngưng, khóa, hoặc xóa tài khoản nếu phát hiện các hành vi vi phạm

Ứng dụng hoạt động như một công cụ trung gian hỗ trợ mọi người tương tác hiệu quả hơn trên mạng xã hội. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải bởi người dùng