Người chia sẻ
  • Nguyễn Thanh
    Nguyễn Thanh
  • Không phải thành viên của nhóm
  • Bị báo cáo:
  • Link Virus: 0 / 42 bài
  • Spam: 0 / 42 bài
Thông tin chung
4IT 2716 402 0 0
Kiểm tra điều kiện mở khóa:
Nội dung ẩn

Cần chuẩn bị 2 acc google drive 1 acc thường và 1 acc không giới hạn, acc không giới hạn có thể đi mượn cũng được không quan trọng :)
Điều kiện duy nhất đó là acc google drive unlimited đó phải được bật tính năng Drive Nhóm
Cách làm như sau:
1. Acc google unlimited tạo 1 nhóm mới
2. Add acc thường vào nhóm vừa tạo với quyền quản trị
3. Acc thường sẽ xuất hiện drive nhóm, vào quản trị user remove acc unlimited kia ra khỏi nhóm.
4. Acc thường giờ đã có thể sử dụng không giới hạn dung lượng bằng cách up vào Drive Nhóm, mọi file lưu trong drive nhóm sẽ được tính dung lượng cho tổ chức

 

Thông tin link:
- Được xem: 2716 lần
- Được mở khóa: 402 lần
- Báo cáo Virus: 0 lần
- Báo cáo Spam:0 lần